Det sker vist aldrig, at man hører nogen stå frem og takke de gæve landbokvinder. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen er ellers en øvet person i at fremdrage enkeltgrupper: Den enlige mor, de ældre, indvandrere & flygtninge, de lavtlønnede m.v.; men landbokvinderne er han endnu ikke nået frem til i sin talerække. Landbruget har han dog omtalt; men det var, som han sagde, ikke noget kønt syn.
Hans konkurrent til statsministerposten Fogh Rasmussen hører man heller ikke omtale landbokvinderne eller landbruget i det hele taget. Heller ikke organisations formændene tager denne gruppe i deres mund. Men MEALS vil hjertens gerne, og skulle vi ved lejlighed blive inviteret, skal vi med største glæde holde en pæn tale for disse kvinder.

Bønder må fortsat indstille sig på smalkost selvom nettooverskud på heltidsbrug er steget fra gn. 93.000 i 1999 til gn. 99.500 i 2000.
Men de må prise sig lykkelige for, at de har en kone med godt arbejde, for hun tjener betydeligt mere ved lønarbejde end landmanden på sin bedrift. Mens landmandens som anført havde nettoindtægt i 2000 på 99.500, så var ægtefællens lønindkomst 156.000.

18% af heltidslandmændene er i økonomisk krise. De havde i år 2000 en kombination af høj gæld og for ringe indtjening og har faktisk her nu behov for en større indtjening, hvis de skal blive på deres bedrifter.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?