Det er omsider nået frem til de store tv-stationer og dagblade, at der daglig sker et betydeligt antal landbrugslukninger, nemlig ni om dagen. Det er slemt i sig selv; men når det typisk er de unge selvstændige i deres bedste alder, 30-40 årige, som melder pas, så burde det give anledning til alarm. På nuværende tidspunkt er cirka 2600 svineproducenter og 18 procent af mælkeproducenterne på vej ud af landbruget. Måske kunne maskinstationerne blive redningsplanken for landbruget, for med det maskinmæssige udstyr der er til rådighed nu omstunder, er det ikke urealistisk at hævde, at maskinstationen kan passe marken. Man kunne måske også forestille sig at udlicitere til fx ISS. Begge muligheder og eventuelt andre er nok en nærmere undersøgelse værd.
Det bliver selvfølgelig en vanskelig overgang, for en traditionel landmand at vænne sig til, at andre passer jorden.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?