Flere og flere varer, der sælges på det danske marked er produceret i udviklingslande eller Østeuropa under stærkt kritisable miljø- og arbejdsmiljøforhold. Men de fleste danske virksomheder stiller næsten aldrig miljø- og arbejdsmiljøkrav til deres underleverandører. Dermed er danske virksomheder og danske forbrugere med til at øge miljø- og arbejdsmiljøproblemerne i de pågældende lande, og det sker på den måde, at varer til det danske marked produceres af danskejede virksomheder eller købes af lokalt ejede virksomheder i Asien eller Østeuropa.

Det er i hvert fald en konklusion som Teknologirådet er kommet frem til i en rapport om miljøregulering ved samhandel med udviklingslande. Rapporten er udarbejdet af en uafhængig, tværfaglig arbejdsgruppe af fagfolk fra Københavns og Roskilde Universiteter, Handelshøjskolen i København og SID’s Internationale afdeling.

Rapporten peger på, at der gennem de seneste år har været en stærkt stigende tendens til, at traditionelt forureningstung produktion er flyttet til lokalt ejede virksomheder i udviklingslande og Østeuropa, dvs. til lande og virksomheder, som har markant dårligere miljø- og arbejdsmiljølovgivning, end det er tilfældet i Danmark. Denne form for flytning af produktionen til underleverandører vurderer arbejdsgruppen er det største problem i forbindelse med eksport af miljø- og arbejdsmiljøproblemer.

Rapporten konkluderer, at der er grund til at antage, at de implicerede varer belaster miljøet markant værre, end hvis de samme varer var produceret i Danmark. En udvidelse af pligten til at aflægge grønne regnskaber til også at omfatte danske virksomheders udenlandske selskaber mener arbejdsgruppen er en mulighed for via dansk lovgivning at stille miljøkrav til danske virksomheders aktiviteter i udlandet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?