Umiddelbart ser det ikke ud til at kædecheferne helt har for øje, at forskellige former for ny teknik i høj grad vil komme til at præge detailhandelen i fremtiden. Da selvbetjeningsprincippet i sin tid begyndte at brede sig, talte man om en revolution i detailhandelen, og det var sandelig også en kraftig udvikling, der var startet. Men nu taler man igen om revolution i detailhandelen. Denne gang forårsaget af ny teknik. Blandt andet vil fremtidens butikker blive langt mere rationelle, end dem vi kender i dag; men ny teknik kræver imidlertid store investeringer, som kun de kapitalstærke kæder vil kunne klare. Derudover må det anses for givet, at kun de store virksomheder effektivt har mulighed for at udnytte de mange informationer, den ny teknik byder på. Selv om ny teknik principielt står åben for enhver detailhandel, må det forudses, at det i vidt omfang bliver store detailhandlere, der bliver endnu mere effektive. Brugen af ny teknik vil imidlertid ikke alene blive begrænset til butikkerne. Ny teknik vil også efterhånden trænge ind hos forbrugerne. Om nogle år må det forventes, at en stigende del af indkøbene ikke sker i selve butikken, men foretages fra hjemmet, fra arbejdspladsen eller andre steder fra. De fleste dagligvarer kender kunderne så godt, at de let kan bestilles hjemmefra. Nogle vil hævde, at dette indkøbsmønster ikke indtræffer de første mange år; men pas på den antagelse, for allerede nu er den langt fremme i flere lande.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?