I uge 15/2000 - altså for over et år siden - skrev MEALS en artikel om en forventelig stor arbejdsløshed blandt de IT uddannede. Det blev en meget kommenteret artikel. Vi blev nærmest beskyldt for ikke at kende arbejdsmarkedet; men det var nok snarere, det vi gjorde… Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udråbte i sin nytårstale 2001 ligefrem Danmark til at blive verdens bedste IT nation. Men en politikers udtalelser ved en festlig lejlighed, som fx en nytårstale, skal man nok ikke tage for andet end søde lejlighedsord. Desværre hopper de unge på statsministerens limpind og strømmer til IT uddannelserne i håb om udfordrende, spændende og højt lønnede job; men for næsten halvdelen slutter drømmen, før den er begyndt. Efter bare otte måneder har 43 procent af de studerende på den endda forholdsvis korte datamatikeruddannelse givet op. Det viser tallene fra tre af landets IT akademier i Lyngby, Vejle og Horsens. Fra resten af landet er tallene ikke meget anderledes. Næstformand i SAM-DATA Lise Nielsen påpeger også, at tallene er uanstændige. Det kan ikke være meningen, at næsten hver anden datamatikerstuderende er kommet på den forkerte hylde. Meget tyder på, at rådgivningen til de unge ikke er seriøs nok. Det tyder på, at IT akademierne sluser mange studerende ind uden større hensyntagen til arbejdsmarkedets evne til bagefter at aftage dem. Hver ny studerende på datamatikeruddannelsen har ca. 55.000 kroner med til akademierne i form af det årlige taxameter-tilskud. På den baggrund har akademierne vel ikke noget imod, at der er mange studerende ved seminariestart; men vi ser nu med al tydelighed, at der ikke bliver passet særlig godt på dem. Frafaldstallene er kritisk store. De fleste virksomheder har ikke brug for egentlige edb eksperter. Man behøver fx heller ikke være cand mag i dansk for at kunne skrive et brev til kunderne. Venter arbejdsmarkedet på tre-fire årgange mere af unge, så er behovet rigeligt dækket ind. Man skal huske på, at næsten alle unge nu om stunder i skolerne uddannes til "edb eksperter”. Derfor vil det komme til at vrimle med ”eksperter” på området. De vil stort set alle være kapable til næsten ethvert edb job. Man skal ikke sammenligne med situationen i dag, hvor en stor del af arbejdsstyrken er selvlærte på edb området og kommer fra en tid, hvor edb nærmest var ukendt land. I dag er det modsat. Alle som går ud af skolen har edb som et kendt land og for mange endog som et absolut kendt land. At begynde at tale om at importere edb folk fra andre lande er galmandsværk bedømt ud fra et fremtidigt beskæftigelses synspunkt.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?