Bladet for registrerede revisorer skriver, at 54 selskaber blev nægtet registrering i 2000. I seks tilfælde skyldes det goodwill-værdien. Selskaber med begrænset hæftelse, som ønsker at blive registreret hos Told & Skat, skal dokumentere, at virksomhedens formue er på mindst 125.000 kr. Hvis det ikke er tilfældet, skal der stilles sikkerhed til dækning for det offentliges krav på moms, A-skat, AM bidrag, selskabsskat og lønsumsafgift. Sikkerheden skal stilles for et beløb, der svarer til forskellen mellem 125.000 og virksomhedens formue med fradrag af 15.000 kr. I 2000 blev 5.087 selskaber mv. anmeldt til registrering. Af disse blev 375 vurderet til at skulle stille sikkerhed, og 54 selskaber blev nægtet registrering. I 79 tilfælde skyldtes kravet om, at selskabets goodwill indgår i formuen, hvilket ikke tæller med, når formuen opgøres i forbindelse med registrering. Det er selskabet, der skal dokumentere formuens størrelse på registreringstidspunktet. Det kan ske ved en revisorerklæring eller hvis en virksomhed på anden måde kan dokumentere, at det er åbenlyst, at formuen er på mindst 125.000 kr på registreringstidspunktet. Dokumentationen kan fx være åbningsbalancen eller et senere årsregnskab. Det er herefter op til Told & Skat at vurdere dokumentationen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?