Det viser sig nu, at flere og flere eksperter, politikere og organisationer er blevet klar over, at det vil få katastrofale følger i de fattige lande, hvis man forhindrer brugen af gensplejsede fødevarer. Det er millioner af menneskers skæbne, der står på spil. Man er kommet til et afgørende punkt i debatten om gensplejsede fødevarer, hvor man må påtage sig sit ansvar.

Ganske vist er lovgivningen endnu ikke færdigbearbejdet i EU, men det bør være en hastesag, for det hævdes mere og mere, at fødevaresituationen for verdens fattige lande vil blive katastrofal uden genteknologiens muligheder.

Fronterne har hidtil været trukket skarpt op mellem industri og forbrugere, og det har desværre forsinket en nødvendig nuanceret offentlig debat om emnet. Men nu siger mange eksperter og politikere ligeud, at det er nødvendigt at anvende gensplejsede fødevarer eller lade folk dø af sult og sygdomme. På den måde bliver problemet hver mands eje. Det må være en nødvendig hensigt at få styrket den saglige dialog mellem beslutningstagere og borgere, sådan at tilliden mellem parterne kan styrkes, og de rigtige beslutninger kan træffes bredt.

Det er også på høje tid, at reglerne på området vedtages i EU, således at kontrol, regulering, ansvar, oplysning, valgmuligheder, uafhængig forskning og etik, gives højst mulig prioritet.
Også danske politikere bør kende deres ansvar.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?