Danmark måtte i går modtage det gule kort af EU for ikke at have gjort, hvad vi skulle for at forbedre drikkevandet. At denne advarsel ramte Danmark viser med al tydelighed, at de mange milliarder, som gennem mange år er kradset ind i vandafgifter, ikke, i nævneværdig grad og i hvert fald slet ikke i tilstrækkelig grad, er anvendt til forbedringer af drikkevandet. Sådan er det desværre med miljøafgifterne i det hele taget. Med CO2-bekæmpelsen ligger vi på sidstepladsen i Europa.
Kan det snart blive værre?

Danmark råber ustandselig meget højt om andre; men agerer selv i det skjulte! Tommelfingerreglen er, at kun 10% af afgiftsbeløbene anvendes til miljøforbedringer, resten går giffen gaffen guffen lige ned i skuffen til alle andre formål.

En del personer mener, at årsagen til den ringe miljøanvendelse af afgiftsmidlerne skyldes, at den beviselige effekt, selv ved at anvende alle afgiftspengene på miljøet, ikke ville være nævneværdigt til stede, og derfor anser regeringen, i dette lys med rette, det for uforsvarligt at anvende de mange rare afgiftskroner på miljøet.

Det kunne vel ligefrem blive ansvarspådragende for en regering, hvis den bevidst smider pengene lige ud ad vinduet. Andre mener, at regeringen ikke ønsker et renere miljø for hurtigt for ikke derved at miste argumentationen overfor befolkningen om fastholdelse af nuværende- og indførelse af nye miljøafgifter.

Men nu har EU Kommissionen altså fået nok… og den har derfor afsendt en såkaldt begrundet udtalelse til Danmark, fordi vi ikke inden 25. december sidste år havde gennemført nye regler, som skulle reducere mængden af bly i drikkevandet betydeligt. "Sikkert drikkevand er en elementær rettighed, må EU Miljøkommissær Margot Wallström ovenikøbet indskærpe overfor Danmark, og hun beklager videre skarpt, at vi endnu ikke har vedtaget lovgivningen til gennemførelse af det reviderede drikkevandsdirektiv til trods for, at vi for to år siden selv har underskrevet det”.

Bruxelles har tidligere sendt en første advarsel, en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark, så hvis der ikke sker noget meget snart efter dagens regulære gule kort, så må Danmark indstille sig på at komme for EU-domstolen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?