Forskellige undersøgelser både fra USA og Tyskland viser, at økologiske kyllinger, svin og æg indeholder næsten dobbelt så meget dioxin som dyr og æg fra traditionelle landbrug. Disse antagelser er også blevet bekræftet af Veterinær- og Fødevaredirektoratet herhjemme. Ganske vist hævder direktoratet, at niveauerne er så beskedne, at der ikke er en sundhedsrisiko ved de økologiske fødevarer. For tiden pågår der en kraftig diskussion om at forhindre dioxin i vore fødevarer, og apropos fik MEALS redaktion rigtig mange reaktioner fra læserne på vor artikel om dioxinmad i ugebrev 29/2001.

Det større dioxinindhold i økodyr i forhold til de almindelige dyr bør vel give anledning til at inddrage problemet i en større sammenhæng om, hvor sunde økologiske fødevarer er. Det har været fremme i pressen, bl.a. i Jyllands Posten, at man kan undre sig over, at der gives statstilskud til økologer, når økologer leverer fødevarer med det største indhold af dioxin. Man kan vel ikke være tjent med en driftsform, som fordobler indholdet af dioxin i fødevarerne.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?