Ritt Bjerregaard blev naturligvis mere end trekvart lynende gal, da hun i sidste uge fik forelagt resultatet af en række stikprøver fra økologisk foder, og det viste sig, at 42% af disse prøver havde indhold af GMO i varierende omfang. Men hun blev måske i endnu højere grad ærgerlig.

Der var blevet taget i alt 48 prøver på 8 foderstofvirksomheder, og i 12 af prøverne blev der konstateret såkaldte spor af GMO, i 8 prøver viste det sig, at ingredienser til foderblandinger indeholdt mere en 1% GMO og i et tilfælde endda 100% GMO.
Kun 28 ud af 48 prøver var helt fri for GMO, som de skal være!

Ser man på de enkelte virksomheder, var kun halvdelen af virksomhederne i stand til at holde GMO’erne helt ude af deres økologiske foderprodukter.
Så sent som 16. marts offentliggjorde Plantedirektoratet resultatet fra 28 stikprøver taget på 3 virksomheder, som viste, at der ikke var nævneværdige problemer med GMO i økologisk foder. Denne kedelige udvikling på kort tid må naturligvis kræve en forklaring fra foderproducenterne.

Det er mere end ubehageligt for de økologiske landmænd, at de ikke fuldt og helt kan stole på de foderblandinger, de får leveret. …Hvis foderselskaberne ikke kan garantere den rigtige vare, så må de melde fra. Man kan sagtens i denne sag finde forklaringer på, at opgaven for foderselskaberne er vanskelig, og i realiteten så vanskelig, at den nærmer sig det umulige. Men igen, så må de gå ud af dette marked. Måske er den eneste løsning, at ØKO’erne danner deres eget foderselskab, og på den måde helt og holdent tager ansvaret for deres driftsform.

Om ØKO’erne eller GMO'erne i det lange løb trækker det længste strå, kan man have sine formodninger om. I hvert fald er det en sag, vi kommer til at høre og forholde os mere og mere til i fremtiden.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?