af: Redaktionen Vi modtager et stigende antal pressemeddelelser hver uge. Rigtigt mange har fået øje for, at Ugebrevet MEALS er en særdeles effektiv kanal til at nå ud til nøglepersoner i hele fødevaresektoren.
Men mængden af pressemeddelelser gør, at det ikke er muligt at bringe dem alle – vi må prioritere.
Væsentlighed og aktualitet vægter selvfølgelig tungest, når redaktionen prioriterer; men bliver pladsen alligevel for trang, må pressestof fra vore abonnenter gå forud for andet. Denne fortrinsret er og har altid været et led i vore abonnementsvilkår.
Det er på en måde en smadder ærgerlig situation for et hurtigt arbejdende medie som Ugebrevet MEALS; men vore resurser strækker ikke til at have en fastansat journalist alene til at redigere pressemeddelelser. Heldigvis bliver pressemeddelelser som regel sendt til flere blad-redaktioner, og derfor kommer de på et eller andet tidspunkt frem alligevel.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?