I ugebrev 30/2000 & 26/2001 bragte vi en statistik, som viste, at Danmark i et tæt løb lå på 4. pladsen blandt 10 lande i Europa og USA om fødevarer i den offentlige sektor.
Det er en undersøgelse blandt ernæringseksperter, som på en skala fra 1-10 (10 bedst) bedømmer deres lands ernæringsmæssige standard, variation og servering i den offentlige sektor.

Land ernæring variation servering
Belgien 8 8 8
Danmark 8 9 8
Finland 9 8 8
Frankrig 8 9 8
Holland 8 8 8
Island 9 9 9
Norge 8 8 7
Sverige 8 9 9
Østrig 9 9 9
USA 9 9 10

 

  1. USA 28
  2. Island, Østrig 27
  3. Sverige 26
  4. Danmark, Finland, Frankrig 25
  5. Belgien, Holland 24
  6. Norge 23


Undersøgelsen viser også denne gang stor ensartethed landene imellem, og et point til den ene eller anden side er vanskeligt at bedømme konkret.
Lægger man kolonnerne sammen lodret, er tallene:

  • 2001: 84-86-84
  • 2001: 85-85-88
  • 2000: 85-85-88

Det er den personalekrævende 3. kolonne (servering), der er faldet noget tilbage i forhold til tidligere. Man kan således konstatere, at de vestlige lande generelt ikke mere har råd til at opretholde de omkostningstunge opgaver i den offentlige bespisnings regi.
I flere år har vi også bragt statistikker om kantiner, og det er fortsat imponerende, at USA er i toppen i begge statistiktyper!

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?