Fødevareindustrien tager mere og mere over med hensyn til levering af hel- og halvfabrikata til landets storkøkkener. Udviklingstendenser er derfor hele tiden et tema, som er til diskussion.

Med arbejdsdeling menes, at storkøkkenerne mere og mere har overladt madproduktionen til industrien med den konsekvens, at køkkenerne baserer deres produktion af måltider på hel- eller halvfabrikata.

Denne udvikling er sjældent sket ud fra et ønske fra køkkenerne endsige brugerne, men snarere som en mulig løsning på strammere og strammere budgetter.

Heldigvis kan det klart konstateres, at fødevareindustrien har formået at leve op til køkkenernes og forbrugernes krav til kvalitet, så det bliver som hjemmelavet. 
Tag fx Danish Prime som understreger, at deres frikadeller er ligeså gode som farmors, for det er jo også samme opskrift.

I en undersøgelse blev 300 kantineleder og institutionskøkkenledere spurgt om deres bevæggrunde for at vælge halvfabrikata.
Svaret for langt hovedparten: Tid.

Kantineområdet er, som beskrevet i flere artikler i MEALS, i kraftig vækst. Dette må foranledige fødevareindustrien til fortsat og gerne endnu mere at satse på at udvikle gode velegnede produkter.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?