I valgkampen var det et stort borgerligt tema, at den falske melodi om de grønne afgifter, som Nyrup regeringen havde spillet i årevis, skulle fjernes fra pladetallerknen.

Men den nye regering, som i opposition gang på gang har betegnet de grønne afgifter for at være røde skatter, har indtil nu afvist at fjerne de grønne afgifter! Det er derfor med stor spænding, at Eyvind Vesselbo, formand for Folketingets Miljøudvalg (V) imødeser regeringens forslag om, hvordan man vil gøre afgifterne ægte grønne.

I hvert fald er en af de første sider Fogh Rasmussen bør rive ud af Nyrup Rasmussens miljøafgiftskatalog den om vandafgiften på fem kroner pr. kubikmeter vand, for denne afgift har ikke et klap med miljø at gøre; idet der ikke er mangel på vand i Danmark eller udsigt til det. En side han ligeledes hurtigt bør flå ud er CO2-afgiften, fra energi der ikke udleder CO2 fx el fra vindmøller og importeret vandkraft.

Omlægning af mange milliarder

I den kommende tid bliver det således interessant for Eyvind Vesselbo og for os andre at se, hvor mange sider Fogh Rasmussen vil rive ud af Nyrup-Kataloget. Staten opkræver i år 2001 63,5 milliarder kroner i grønne afgifter - altså 12.200 pr. dansker. Beregninger viser, at kun ca.10% af disse penge anvendes på egentlige miljøformål - altså kun 1.220 pr. dansker. Hertil kan man diskutere begrundede resursebesparende miljøafgifter; men de er yderst risikable for et eksportlands konkurrenceevne, hvis de ikke gennemføres internationalt!

Regeringen har altså lovet os ægte grønne afgifter. Det bliver virkelig en opgave, da der er tale om mange milliarder kroner, der skal afskaffes og/eller håndteres på en ny måde!?

Umiddelbare næste sider

Der er mange andre sider i kataloget, som Fogh Rasmussen hurtigt bør fjerne, fx afgifter på en række bekæmpelsesmidler på grund af tiltagende astma og allergi, utøj og effektiv rengøring, PVC som er en næsten neutral emballage, dækafgiften som skader trafiksikkerheden .

På forkant

MEALS har - før de fleste andre medier - gjort opmærksom på, at de grønne afgifter ikke nævneværdigt er til for miljøets skyld. Årsagen til at vi overhovedet nævner dette, er for at understrege - ikke mindst for vore flere tusinde nye læsere - at vore artikler bringes udfra et princip om åbenhed og uafhængighed.

Gæsteskribent

MEALS læserkreds varetager flest daglige måltider i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi har så stor berøringsflade som mulig. Har¤du et andet synspunkt, end det fremgår af artiklen, lyst til at bidrage med yderligere uddybning, eller et helt andet emne på hjerte, så er¤du meget velkommen til at deltage med debat på www.meals.dk eller til at sende en mail.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?