Kraftige drivhusgasser i mælkekøleanlæg kan undgås. De kan erstattes af propan, som er et godt alternativ, der er attraktivt ud fra både en miljømæssig, energimæssig og økonomisk betragtning. Køle- og varmepumpebranchen er i gang med at udvikle HFC-fri mælkekøleanlæg, der har potentiale til at reducere brugen af kraftige drivhusgasser og reducere energiforbruget.

I Danmark har godt 13.000 mælkeproducenter behov for at køle nymalket mælk på gården. Årligt køler Arla Foods mere end 14 milliarder kilo mælk fra ca. 36 °C til 4 °C og vedligeholder denne temperatur, indtil mælken afhentes. Mælkeproducenterne anvender desuden store mængder varmt vand til at rengøre køleanlæggene, som brugsvand og til rumopvarmning.

Mælkeproducenternes samlede energibehov i forbindelse med køleanlæg udgør 96 GWh pr. år, hvilket svarer til det årlige energiforbrug til køling i ca. 175.000 husstande.

Der er således tale om et betragteligt område inden for kølebranchen. Forud for projektet, der blev igangsat i marts 2001, eksisterede der ikke bæredygtige og kommercielt tilgængelige alternativer til de eksisterende anlæg med kraftige drivhusgasser. Afgifter på kølemidler med drivhuseffekt har givet incitament til at vurdere alternativer til de syntetiske kølemidler, og køle- og varmepumpebranchen bestræber sig i øjeblikket på at finde alternativer til de kølemidler, man anvender i dag.

Formålet med projektet "HFC-frie mælkekøleanlæg" har været at udvikle og demonstrere ét eller flere nye koncepter til HFC-fri mælketankskøling hos de enkelte mælkeproducenter.

Hovedkonklusionen er, at propan er et velegnet alternativ, og projektet har vist, at det ved alle anlægsudformninger kan betale sig at anvende naturlig køling ved varmeveksling med omgivelserne til at forkøle mælken fra cirka 36 °C til 20 °C. Den sidste køling fra 20 °C ned til 4 °C varetages af det mekaniske køleanlæg.

Ved alle forekommende anlægsstørrelser er propan (R-290) som kølemiddel et velegnet alternativ til HCFC- og HFC-kølemidler. Kun for de største anlæg er kuldeakkumulering med islagre prismæssig attraktivt.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?