Nu oplyser Fødevareministeriet, Socialministeriet og Økonomaforeningen, at mange plejehjembeboere spiser for lidt, og dette medfører, at mange af dem er undervægtige eller endog underernærede.

Emnet har siden 1983 regelmæssigt været behandlet i artikler i MEALS og ikke mindst i de seneste fem år, hvor undervægt i vide kredse virkelig er spidset til, især fordi det har været på mode, at befolkningen skulle spise light eller snarere super light. Denne terminologi har desværre uvilkårligt sneget sig ind allevegne, og dermed også på områder, hvor den har gjort mere skade end gavn.

Slankeagenterne har uden nævneværdig brugbar dokumentation formået at bibringe befolkningen fra vugge til grav, at de er for fede og derfor skulle magres. Medierne har også været ellevilde for at bringe det lukrative stof om tykke og fede danskere. Køber man i dag 10 ugeblade, kan man være forvisset om, at de alle har stof om slankekure.

Men nu begynder det alligevel at gå op for både ministerier og organisationer, at mange patienter på sygehuse dør, fordi de ikke har tilstrækkelig modstandskraft til et sygdomsforløb.

Hvor slankekurene har været styret af fedtsyle, så får fedekure måltidspiloter. Disse piloter skal starte og lande måltidet på plejecentre o.l. Effekten med piloterne skulle være, at de ældre spiser mere, at måltidet varer dobbelt så lang tid som normalt og at oplevelsen af at spise bliver bedre for de ældre. En måltidspilot er tænkt som en slags vært for et bord i plejecentret spisesal, og vedkommende sørger for, at maden sendes rundt på fade, at samtalen holdes i gang, og forhindrer at de ældre bliver forstyrret, mens de spiser.

Selve ideen om måltidspiloter er blevet til ved en videnskabelig undersøgelse i Fødevaredirektoratet. Undersøgelsen handlede om at indføre tygge/synkevenlig mad til beboerne på et plejehjem. De spisestuer, hvor forskerne har opholdt sig virkede imidlertid som banegårde i myldretid. Personale kom forbi med beskeder, pårørende skulle lige hilse på, og lægen havde brug for personalets hjælp med en beboer. Alt sammen noget som forstyrrede måltidet. Behovet for en person som holdt sammen på måltidet var tydelig og førte til ideen om måltidspiloter.

Vi bringer her nogle få links til tidligere artikler, men der findes i hobetal på www.meals.dk / artikleindeks / TEMA ernæring.
Overvægtig og undervægtig er lige farligt 51/2000,
Hospitalsunderernæring er et samfundsproblem 35/2001,
Spiseforstyrrelser florerer som aldrig før 13/2002

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?