Første oplag af idé­kata­loget Mad- og måltids­politik i skoler - hvorfor og hvordan, er tæt på at være udsolgt. På en måned er der uddelt næsten 3000 eksem­plarer.

Fødevareminister Martiann Fischer Boel lancerer idékataloget
Fødevareminister Martiann
Fischer Boel lancerer idé-
kataloget

En grov optælling viser, at omkring 20 kommuner, 190 skoler og 50 sundheds­­plejersker har bestilt materialet. Dertil kommer en stor mængde uspecifi­cerede bestillinger, hvoraf mange er gået til medlem­mer af skole­besty­relser og andet sundheds­fagligt personale. Også seminarier, CVU og andre uddannelses­institutioner har vist stor interesse.

Det er særligt glædeligt, at så mange forskellige aktører omkring skolen finder det relevant at få tilsendt materialet. Al erfaring viser nemlig, at en bredt sammensat gruppe er en betingelse, hvis udarbejdelsen og ikke mindst udbredelsen af en mad- og måltidspolitik skal blive en succes.

At det er væsentligt og ofte også nødvendigt at sætte fokus på sundere mad til børn og unge fortælles der ofte om i medierne. Mange skoler er derfor i gang med f.eks. at se på udbuddet i skoleboden eller muligheden for bedre rammer om spisningen, hvad enten det gælder madpakken eller mad fra kantinen. Det er ofte en enkelt ildsjæl, der virkelig brænder for sagen, der bærer dette arbejde igennem. En sådan person kan nogle steder udføre små mirakler, men lige så ofte sker det desværre, at ilden brænder ud, da det kan være svært at skaffe opbakning og ressourcer til projektet. Og det gælder ikke kun den økonomiske dækning.

En behovsanalyse lavet i forbindelse med udarbejdelsen af idékataloget viste, at udbredelse til og opbakning fra de øvrige lærer på lærerværelset kan være et lige så stort problem. Der er ofte et eller andet andet, der er mere presserende. Det samme gælder ledelsen. Det kan være nødvendigt at afsætte især timeressourcer til udarbejdelse og virkeliggørelsen af en mad- og måltidspolitik eller et forbedret tilbud i skoleboden, og de timer skal findes på budgettet.

Heldigvis er der rigtig mange skoler, der vælger at prioritere arbejdet med sundere mad og madvaner på de danske skoler. Til dem, og til de, der endnu ikke er kommet så langt kan det nye idékatalog være en god hjælp til at komme i gang med arbejdet. Materialet beskriver både, hvorfor det er godt med en nedskrevet mad- og måltidspolitik, og det giver eksempler på, hvordan man får skabt en bredt sammensat arbejdsgruppe, hvordan man får formuleret en politik, der ikke kun består af fine mål, der kan sættes i glas og ramme, og ikke mindst, hvordan man sørger for fortsat at holde liv i politikken efter at den er færdigskrevet.

Materialet er gratis og kan bestilles her eller på telefon 33 95 60 00 mellem kl. 9 og 12.

 

På nettet kan det også læses eller downloades i elektronisk form, www.altomkost.dk.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?