Færch Plast A/S: 
Fremtiden tegner lysere for fødevareproducenterne og detailhandelen takket være emballager til færdigretter fra Færch Plast.

Færch Plast har med succes udviklet et nyt CPET materialekoncept. CPET materialet anvendes i dag primært til færdigretter, da det kan tages direkte fra fryseren og sættes i ovn og mikroovn. Materialet tåler op til 200 0C. Det nye materialekoncept giver markant forbedret slagstyrke, hvilket har stor betydning ved anvendelse til langtidsholdbare, kølede og frosne færdigretter.

Som udgangs­punkt startede vi udvik­lin­gen af den nye recept for at kunne tilbyde produ­cen­terne af frosne fødevarer emballa­ger, som de trygt kunne anvende til frosne retter. Efter yderligere diskus­sio­ner med detail­han­de­len og fødevare­produ­cen­terne blev vi opmærk­somme på deres problema­tikker omkring CPET emballagernes slagstyrke. Problemets omfang overraskede os, da vi erfarede, at man indenfor industrien blot har accepteret et tab på grund af emballagens manglende evne til at kunne tåle slag. Det viser sig derfor at leverandørerne oftest ikke er blevet gjort opmærksomme på dette. Da både producenter og forbrugere er blevet mere bevidste om egenskaberne ved emballagerne til fødevarer, er de dermed også blevet mere opmærksomme på risikoen ved emballager, der er beskadigede på grund af slag. En høj slagstyrke er derfor et højaktuelt emne for fødevareproducenter, som ønsker at opnå en større markedsandel på det stadigt voksende marked for færdigretter.

I vores udviklingsafdeling har vi foretaget intensive undersøgelser og tests for at udvikle en ny recept, der kunne modstå en høj slagstyrke. Målet var at kunne tilfredsstille industriens krav til slagstyrke. Som et resultat af vort udviklingsteams arbejde leverer vi allerede nu vore emballager i det nye materialekoncept til mange af vore kunder. Og de kan være sikre på emballagerne lever op til kravene til slagstyrke ved lave temperaturer og frysetemperaturer.

Administrerende direktør, Jens Bornstein forklarer, "For producenterne af færdigretter er den nye recept løsningen på problemet med revnede bakker på grund af slag. Et problem som industrien førhen regnede med var uundgåelig. I løbet af udviklingsprocessen har vi foretaget omfattende tests, som alle viser, at det nye materiales slagstyrke er mindst 3 gange så høj som det bedste materiale fra andre europæiske leverandører og mindst lige så god eller bedre end det bedste materiale set på det amerikanske marked".

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte marketingchef Inge Nørgaard, Færch Plast, Tel.: +45 99 10 10 10.
www.faerchplast.dk

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?