Torsdag den 2. oktober 2003 kan vise sig at blive en banebrydende dag for sundere kost i Danmark.

Det var nemlig dagen hvor Fødevareministeriet holdt en velbesøgt ernæringskonference på Langelinie Pavillonen, København. Såvel Fødevareminister Marianne Fischer Boel og SID formand Hans Erik Skov Christensen påpegede i deres taler vigtigheden af et samarbejde om sund kost på de danske arbejdspladser. Samarbejdet skal fokusere på at øge interessen omkring mad i dagligdagen – særligt på arbejdspladsen.

Hvem af de to der har fået ideen er underordnet, men bliver samarbejdet en succes, vil det være en uvurderlig løftestang for at inddrage flere forbund og dermed sat værdifuld fokus på vigtig information om kost. Man kan ærgre sig over, at dette samarbejde ikke er kommet noget før, men nu er det der, og det skal vi glæde os over.  

"Tillidsrepræsentanten kan være en nøglefigur. Han eller hun vil kunne tage temaet op med ledelsen, i samarbejdsudvalget og - ikke mindst - i den daglige dialog med kollegerne", sagde Mariann Fischer Boel i sin tale på konferencen og tilføjede, at hun venter sig meget af samarbejdet med SiD og glæder sig over, at SiD har taget udfordringen op på ernæringsområdet.

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen, SiD, var på samme positive linie og nævnte, at "de fleste mennesker spiser mindst én gang, mens de er på arbejde. Og med information til vores medlemmer og dialog på den enkelte arbejdsplads kan der gøres meget for at påvirke både efterspørgslen og udbuddet. Og gode vaner på arbejdspladsen kan næsten ikke undgå at smitte af på den mad vi spiser derhjemme".

Første skridt i samarbejdet bliver en ernæringskonference for tillidsrepræsentanter. Derefter følger en række pilotprojekter på virksomheder, hvor rejseholdet fra "Alt om Kost", vil bidrage.

De kan hente mere information om konferencen på www.fvm.dk

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?