Heldigvis mager det sig som regel sådan ved opdaterede undersøgelser, at faren ved pesticider ikke er så alvorlig, som man sagde. Der er som bekendt heller aldrig påvist, at en person er blevet syg eller endnu værre er død på grund af pesticider.

Fødevaredirektoratet har netop i en pressemeddelelse kundgjort, at det nu som før er sundt at spise vore landbrugsmæssige frembringelser som korn, kornprodukter og frugt og grønt blandt andet fordi pesticidrester ikke giver anledning til nogen form for bekymring med hensyn til den sund- og helbredsmæssige tilstand i befolkningen.

Undersøgelsesrapporten bringer også resultaterne af en række undersøgelser for restindhold af stråforkortere. I 8 ud af 23 kornprøver blev der fundet stråforkorter. Dette på trods af, at det var mærker som værende uden stråforkorter.

Med hensyn til undersøgelse af økologisk dyrket frugt og grønsager blev der fundet pesticidrester i en enkelt prøve med æbler fra Italien.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?