Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Akademiråd og Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV indbyder til Fællesseminar den 10. november på Landbohøjskolen med temaet "Den voksende fedmeepidemi - er der en sammenhæng mellem befolkningens sundhed og vores landbrugspolitik?”

Antallet af overvægtige og fede danskere er steget med 75% i de sidste 25 år. Specielt er stigningen stor blandt børn og unge, hvor der er sket en tredobling af antallet i denne periode. I dag er der 1,3 mio. overvægtige danskere, hvoraf 400.000 er direkte fede. En tilsvarende udvikling ses i de øvrige europæiske lande, og hvis den fortsætter, regner WHO med, at 60-70% af alle europæere vil være overvægtige i 2030.

Stigningen i overvægt og fedme er et komplekst problem, som skyldes et samspil af mange udviklinger i vort moderne samfund. Skal det bekæmpes, kræver det en indsats på mange fronter samtidigt. Kost og motion er de vigtigste indsatsområder. Selvom danskerne i gennemsnit over de sidste årtier spiser mindre og mindre fedt, spiser store grupper alligevel for meget, for fedt og for sødt i forhold til deres aktivitetsniveau. Det er derfor et relevant spørgsmål, om fødevaresektoren, dvs. primærproducenter, industri og handel, kan og skal bidrage til at løse problemet. Når man betænker, at halvdelen af EU’s budget bruges til direkte støtte af landbruget, og at et tilsvarende beløb overføres til landbruget indirekte, fordi priserne i EU holdes kunstigt højere end verdensmarkedsprisen, må det være rimeligt at spørge, om det bidrager til befolkningernes sundhed. Det er et komplekst problem som dette seminar forsøger at belyse - så kom og vær med!

Blandt indlederne er folketingsmedlem, læge Jørgen Winther (V), direktør Alfred Josefsen, IRMA, formand for Ernæringsrådet, professor Bjørn Richelsen m.fl. Endvidere deltager folketingsmedlem, fhv. minister Ritt Bjerregaard og direktør Rasmus Kjeldahl sammen med de forskellige indledere i den afsluttende paneldebat.

Prisen for deltagelse er kr. 1175 inkl. en efterfølgende skriftlig rapport,

Tilmelding kan foregå via Landhusholdningsselskabets hjemmeside www.1769.dk

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?