Danmarks Statistik: 
Branchen specialiseret rengøring udgør 10 pct. af omsætningen inden for rengøringsbranchen. Det er en stigning på 8 procentpoint i forhold til niveauet i 1999. Tilsvarende udgør omsætningen for almindelig rengøring 90 pct. Det er et fald på 8 procentpoint i forhold til niveauet i 1999.

Rengøringsbranchen er delt op i to underbrancher med virksomheder, der har deres kernekompetence inden for henholdsvis almindelig rengøring og specialiseret rengøring. Almindelig rengøring er rengøring forstået i traditionel forstand, mens specialiseret rengøring omfatter fx nukleare anlæg, kemiske fabrikker mv.

Omkring 55 pct. af den samlede omsætning i rengøringsbranchen kommer fra rengøringsydelser for virksomheder inden for industri, handel og transport mm. Billedet tegner sig både for almindelig rengøring og for specialiseret rengøring. Rengøring af kontorer udgør den næststørste andel af rengøringsbranchens omsætning. Denne ydelse udgør især for specialiseret rengøring en stor del af omsætningen, nemlig 35 pct., mod knapt 15 pct. inden for almindelig rengøring. Rengøring inden for den offentlige forvaltning udgør knap 12 pct. af omsætningen i virksomheder med almindelig rengøring.

Rengøringsvirksomheders omsætning fordelt på kundegrupper 2002

Branchen almindelig rengøring er fortsat langt den største af de to underbrancher og står for 90 pct. af omsætningen. Dog har branchen specialiseret rengøring, som tidligere nævnt, oplevet en betydelig fremgang i forhold til 1999. Branchen almindelig rengøring står for 100 pct. af omsætningen inden for almindelige rengøring. Samtidig står branchen også for knap halvdelen af omsætningen inden for specialiseret rengøring

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?