Svar på artiklen "Bruden bliver tyk" fra Bjørn Richelsen, formand for Ernæringsrådet.

John Albert Christensen (JAC) har i Ugebrevet MEALS omtalt sin deltagelse i Fødevareministeriets konference "Partnerskab for sund mad” og kunne øjensynligt ikke lide undertegnedes indlæg om den danske fedmeepidemi. Smag og behag er forskellig, men da JAC anfører, at jeg i indlægget benyttede vildledende statistikker, vil jeg gerne på det kraftigste understrege, at det har jeg ikke gjort.

På konferencen omtalte jeg, at forekomsten af fedme er steget siden 1950’erne blandt unge mænd ved session. JAC anfægter, at jeg i den forbindelse ikke fortalte, at ”idealvægten” siden 1950’erne er sænket. Om idealvægten er sænket eller ej er fuldstændig ligegyldigt for fedmeforekomsten. Fedmeforekomsten er beregnet svarende til et BMI over eller lig med 30 kg/m² i alle tidsperioderne. Den er derfor over tid beregnet som et absolut mål, hvor kun højden og vægten indgår, og er altså ikke et relativt mål, som JAC formentligt troede. Ernæringsrådet har for øvrigt ingen intentioner om at sænke danskernes idealvægt, som JAC påstår, men har intentioner om at forebygge fedmeudviklingen, som er defineret ved et BMI over eller lig med 30 kg/m², og hertil hører at oplyse om problemets omfang.

I foredraget omtalte jeg, at mange danskere har en stillesiddende fritid. JAC skriver, at aldrig nogen sinde har idræt og motion haft større tag i befolkningen end nu. Der foreligger mange undersøgelser, der viser, at for eksempel hvor lang tid man sidder foran TV er af betydning for senere vægtstigning og fedmeudvikling specielt blandt børn og unge. Flere danske undersøgelser viser en dårlig kondition generelt i befolkningen, specielt blandt pubertetspiger. Det kan meget vel være tilfældet, at nogle i befolkningen har øget deres fysiske aktivitet, men det er specielt dem, der ikke har det, der er i fare for at udvikle fedme. Det er derfor vigtigt at oplyse om, at en stillesiddende fritid kan øge risikoen for at udvikle overvægt.

JAC nævner USA som foregangsland på slanke-området. At USA er det land i Verden, hvor befolkningen er mest ”på skrump”, og at det, vi skal have her i Danmark, er amerikanske tilstande, ja det er jo ganske særprægede påstande, som selv amerikanske fedmeeksperter ikke ville komme med. Hvad JAC tænker på med disse påstande står hen i det uvisse, men rigtige er de i alle tilfælde ikke, da forekomsten af fedme i USA er en af de højeste i verden og fortsat stiger. Det kan aldrig være et mål at have en befolkning med så store overvægtsproblemer, at vedvarende slankekure er en nødvendighed for flertallet. Ernæringsrådet er fortaler for at forebygge udviklingen af fedme snarere end at behandle efterfølgende, og det er derfor, det er så vigtigt at oplyse om nødvendigheden af at spise fornuftigt og bevæge sig. Især nu hvor forekomsten af fedme i Danmark er i stigning.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?