Landia A/S 
Landia har udviklet et anlæg der kan indgå overalt i produktionsprocessen fra råvareleverance til håndtering af biprodukter. I dag håndterer anlægget bl.a. organiske biprodukter fra fjerkræ, rejer, fisk og slagterier på en let måde. I stedet for at smide affaldet ud, kan det behandles og blive til et værdifuldt handelsprodukt.

Anlægget består af en tank, hvori der er monteret en chopper-pumpe med et knivsystem. Chopper-pumpen hakker og findeler det medie der er fyldt i tanken. Pumpens recirkulation blander mediet til en ensartet masse. Når sammenblandingen er færdig pumpes mediet videre i processen. Anlægget kan anvendes til findeling, blanding og pumpning i fødevareindustrien, genbrug af kasserede- og fejlprodukter, eller til forenkling af eksisterende processer. Ved håndtering af biprodukter kan der tilsluttes et syredoseringsanlæg, som fylder syre i mediet under blanding, derved bliver det konserveret og kan holde sig friskt i lang tid.

"Med vor specialviden kan vi tilbyde skræddersyede løsninger til vore kunder, som derved kan lette håndteringen af mediet i deres processer", siger Landias produkt- og servicechef Steen Larsen.

EU har vedtaget en forordning (biproduktforordningen) som tillader forædling af biprodukter, den har været gældende siden 1. maj 2003. Landias anlæg gør det lettere at forædle biprodukter. De behandlede biprodukter kan bruges i biogasanlæg eller i forædlingsindustrier, der udvinder nye produkter f.eks. teknisk fedt, dyrefoder, proteinkoncentrat m.m..

"Vore kunder har opdaget, at der er økonomi i nye metoder til håndteringen af deres rest- og biprodukter", siger Steen Larsen.

"Vi har eksempelvis anlæg på rejepillerier, fiske- og fjerkræslagterier, hvor de håndterer fiskeafskær, indvolde, knogler og restprodukter. Brugerne af anlægget har oplevet at de får en lettere arbejdsgang ved håndtering af biprodukterne og at de bliver til et handelsprodukt der kan afsættes. Kunderne har fået et anlæg der både findeler, blander og pumper. De har sparet penge på bortskaffelse, containerleje og arbejdskraft. Med anlægget reduceres affaldsmængder og flere dele af råvarerne anvendes til videreforarbejdning, så de ikke belaster miljøet".

"Vi er derfor overbeviste om, at det nye procesanlæg gør det muligt for vore kunder at håndtere og afsætte deres biprodukter på en nemmere og mere lønsom måde", slutter Steen Larsen

Maskinfabrikken Landia har mere end 70 års erfaring i håndtering af vanskelige medier og fremstiller et komplet program af pumper, røreværker, beluftere og procesanlæg.

Landia præsenterer en model af sit nye anlæg på Foodtech

Stand K 8200
www.landia.dk

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?