Professor Grandjean, Syddansk Universitet, som ligger i Odense, fortalte i radioavisen den 26. april, at der var mere dioxin i økologiske produkter fx æg end i konventionelle.

Ganske vist indrømmede professoren friskt & frejdigt, at han nok havde "sovet i timen", da emnet tidligere var blevet omtalt. På denne baggrund var han måske ikke den mest nærliggende person til at udrede sagen.

MEALS læsere fik klar besked for år tilbage

Grandjean havde ikke ny viden at fortælle radioavisens lyttere i forhold til de kendsgerninger, som blev bragt i Ugebrevet MEALS 30/2001 (Fastslået: Størst dioxinindhold i økodyr) men han bekræftede altså nu, hvad der tidligere havde været fremme om emnet.

Fastslået: Størst dioxinindhold i økodyr

Undersøgelser for en del år siden fra USA og Tyskland viste tydeligt - og logisk nok - at økologiske kyllinger, svin og æg indeholder næsten dobbelt så meget dioxin som dyr og æg fra traditionelle landbrug. Disse antagelser blev i sin tid også bekræftet af Veterinær- og Fødevaredirektoratet herhjemme.

Skal økologer fortsat have statstilskud

Man må vel¤spørge, som man gjorde, da sagen for flere år siden kom frem,¤om forholdet om dioxin ikke berettiger til at inddrage problemet i en større sammenhæng om, hvor sunde økologiske fødevarer er?

Det må vel også igen foranledige, at man kan undre sig over, at der gives statstilskud til økologer, når de leverer fødevarer med det største indhold af dioxin.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?