Samhandels­mulighederne og effektiv kontrol har fået en central placering i den europæiske aktionsplan for økologi, som Kommissionen vil præsentere for EU's fødevare- og landbrugs­ministre på et møde i Ministerrådet

Kommissionens aktionsplan vil fokusere på markedet som den drivende kraft, og den peger på, at samhandlen må kunne fremmes gennem øget udbredelse af EU's økologilogo.

Der er fra dansk side allerede taget skridt til den kommende økologikampagne, som går i luften august 2004.

- Den danske øko-kampagne "Øøøø" i 2003 var dyr, men opnåede desuagtet ingen større gennemslags­kraft.

21 initiativer

Efter præsentationen af aktionsplanen vil Kommissionen straks gå videre med en række af de i alt 21 initiativer, som den selv har ansvaret for at gennemføre. Flere af de 21 initiativer vedrører forbedring og effektivisering af kontrollen.
Aktionsplanen peger på, at kontrollen i højere grad skal baseres på risikoanalyser, og at den såkaldte krydskontrol skal være et krav. Hvad sidstnævnte angår, er der i Danmark gode erfaringer med at fokusere på tværgående kontrol af virksomheders registreringer. Dette er en meget effektiv måde at kontrollere på.

Fremme af økologisk produktion

Aktionsplanen skal først og fremmest ses som Kommissionens oplæg til egne initiativer til fremme af den økologiske produktion. Aktionsplanen vil som sådan indgå i en løbende proces, hvor også andre emner kan komme på tale, eksempelvis regulering af sameksistensen mellem GMO og økologi.

 

Det kommende hollandske formandskab, som på mange væsentlige områder har sammenfaldende interesser med Danmark, forventes at ville give høj prioritet til det videre arbejde med aktionsplanen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?