Det er ikke fordi vi render rundt med en lup, men vores job giver anledning til mange besøg i køkkener og andre lokaler i restauranter, pizzarier, kantiner, institutioner. Der er generelt ikke en finger at sætte, så når vi skriver, at vore madsteder må have rengøringsvanvid, så skal det forstås udpræget positivt. Men mange steder må man dog formode, at den arme "skurekone" ligger på sine knæ og skurer og skrubber, for maskinparken er der nemlig ikke altid tænkt så meget på. Hun må nøjes med en gammel udtjent støvsuger, en spand og et par slidte børster, og så iøvrigt bare rubbe neglene. Det er rent ud sagt meningsløst, at rengøringsjob skal medføre nedslidning hurtigere end nødvendigt, og tilmed er det aldeles uøkonomisk for virksomheden med hensyn til sygedage.

De viser sig ikke

Vi har mange steder forhørt os, hvorfor man ikke har dette eller hint hjælpemiddel til rengøring, og det gennemgående svar er: "Det skal vi også se at få gjort noget ved, men vi kender ikke rigtig markedet, og hvad dette isenkram koster".

Er det mon fordi forhandlerne ikke kommer ud med salgsvognen eller på anden vis støvsuger markedet?

På en af de store fødevareudstillinger herhjemme afleverede vi visitkort på en række stande med rengøring som speciale. Ingen har efterfølgende kontaktet os.

Spar bunker af rengøringstimer 

En anden vigtig ting i forbindelse med rengøring er, at det ofte betaler sig at planlægge og udforme bygninger, ombygninger og indretninger, så de bliver lettere og derved billigere at rengøre og vedligeholde. Man skal være helt opmærksom på, at driftsudgifter i det lange løb let kan overstige udgifterne til opførelsen eller indretningen. Derfor er der god grund til at tænke over om lokaleindretningen er hensigtsmæssig, for er den det, er der fx mange sparede rengøringstimer. Materialevalg og ruminddeling er også en vigtig faktor med hensyn til rengøring. Blandt alle de andre vigtige er, at man vælger den rigtige gulvbelægning. Naturligvis nøje afstemt med belastningsformål, men sandelig også med hensyn til hurtig og effektiv rengøring. På dette område må kolossale muligheder ligge lige for fødderne af gulvleverandørerne.

Den gule trøje

Rengøring og vedligehold har den egenskab, at det er usynligt, når alt fungerer efter hensigten, men til gengæld ser man det lysende, når der ikke er rent eller tingene forfalder.

 

Den offentlige sektor er næsten på forkant med hensyn til hensigtsmæssig indretning. Naturligvis er der stadig mange ældre bygninger, som er rengøringstunge, men ved nybygninger og ombygninger står rengøring og vedligehold efterhånden altid på huskesedlen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?