En aktiv gårdejer må formodes at have nogle forudsætninger for at vurdere sit erhvervs fremtidige muligheder. Dette har gårdejer prins Joachim så gjort, men straks er Jantelovens Paradis Danmark ude med kløerne. Mere sandsynligt skulle man nok hellere sige ham mange tak, fordi han på en sober og intelligent måde fremsætter sine tankevækkende betragtninger.

Ikke plads til mor

Der er glæde hos Landbrugsrådets 49 mænd og 1 kvinde¤på grund af WTOs beslutning om at fjerne eksportstøtten til landbruget samt reducere de øvrige støtteformer i landbruget. Landbrugsrådet sammensætning er vist et levn fra fortiden, da næsten 5000 bedrifter i Danmark nu til dags ledes af driftskvinder. Alligevel er der ikke plads ved mahogni-bordet på Axelborg til mor.

Revner, sprækker, gab

Der er sikkert noget om, at vi ikke kan fortsætte med subsidier i det uendelige, men den slags skulle have været ordnet, inden man arrangerede den store forkromede EU-union. I de kommende år skal Den Europæiske Union vise sin duelighed ikke mindst på dette ømtålelige område. Sprækker her kan blive til revner, og revner kan blive til gab.

Den danske kommissærs rolle

- Netop i dag er Fødevareminister Mariann Fischer Boel af statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) udpeget som kommissær i EU. Man må håbe, når fagkommissærposterne fordeles, at det ikke falder i hendes lod at komme til at spille en afgørende rolle i eventuel afvikling af dansk landbrug. 
Selvom landbruget vist ikke spiller nogen større rolle for Venstre, det myldrer jo ikke med ægte landmænd i regeringen, så bør statsministeren alligevel overveje at sætte landbrugets fremtid på dagsordenen, for ikke mange tror på, når det kommer til stykket, at dansk landbrug vil kunne konkurrere på et frit marked.

Bare et lille eksempel...

Et lille eksempel herpå er, at afregningsprisen for solbær i år er 90 øre mod normalt 3,50 til 5,00 kr / kg. Det er de udenlandske bær, som kan produceres langt billigere end vores, og så er de tilmed lige så gode. Eksemplet er lille, men sigende... 
Et andet eksempel er, at økonomer stærkt har antydet voldsomme tab og ligefrem fare for store dele af den financielle sektor, hvis en bølge af fallitter, som spået af mange, skulle komme ind over landbrugsektoren.

Detaljeret udredning mangler

Til Berlingske Tidende siger Landbrugsrådets formand, Peter Gæmelke: "For os er det vigtigt, at der i WTO sker en ligelig behandling af alle former for eksportstøtte". 
Kunne vi ikke få denne ligelighed mellem 147 WTO-lande belyst detaljeret?

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?