I 1999 besluttede den daværende regering (S,R) at nedlægge det navnkundige Statens Husholdningsråd. Det skete efter rådets 65 års unikke virke i forbrugernes tjeneste. I stedet oprettede man Forbrugerinformation, men denne organisation opnåede slet ikke samme folkelighed, sandsynligvis blandt andet fordi ledelsen for udpræget ønskede at fremme bestemte forbrugsideer.

Den nuværende regering (V,K) har i stedet sat sig for, at den vil være på forkant med danskernes ønske om bedst mulig familie- & forbrugerpolitik ved ligefrem at oprette et Familie- og Forbrugeministerium. Man kan på en måde sige, at Fødevareministeret igen bliver noget i retning af de hedengangne landbrugs- og fiskeriministerier, og så nu tillige det nye særskilte familie- og forbrugerministerium. Man fornemmer, at man - med et moderne tilsnit - vender tilbage til nogle tidligere gode traditioner.

Hans og Henriette hånd i hånd

I den nye opdeling - eller snarere samarbejdsdeling - bliver det spændende at opleve Henriette Kjær og Hans Christian Schmidt gå hånd i hånd om opgaverne. Fremtiden vil sikkert vise, at ideen med de to ministerier var rigtig set - måske en genistreg for såvel landbruget & fiskeriet som for familien Danmark.

Der har været kritiske røster om interesse­­konflikter mellem ministe­rierne, men det er der ingen grund til at tro - snarere tvært­imod. På EU-plan har man længe haft en tilsva­rende opdeling i Kommissionen, og dét har der været gode erfaringer med. Det har klart vist sig at være en styrke, at der er en instans,¤som entydigt tager sig af forbrugernes interesser. EU-Kommissionen har adskilt fødevaresikkerhed fra landbrugspolitik blandt andet i erkendelse af, at den indbyggede interessekonflikt ikke optimalt gavner nogen af parterne. I dette lys er det udmærket, at regeringen herhjemme skaber en struktur der - ligesom EU's - sikrer forbrugerne bedst muligt.

Europæiske forbrugerorganisationer har heller ikke givet udtryk for andet end tilfredshed med opdelingen, og de plejer ikke at holde sig tilbage, så der er al mulig grund til at tro, at det nye ministerium i Danmark vil være et plus.

Etik & sundhed giver mange sidegevinster

Det nye ministerium vil kunne medvirke til en række sidegevinster som fx mere turisme, flere besøg på spisestederne, mere eksport af fødevarer og såmænd mere eksport i almindelighed.

 

I det hele taget vil regeringens initiativ kunne få positiv betydning på en lang række felter, for etik & sundhed er nogle af de bedste signalværdier - ikke bare for erhvervslivet, men i høj grad også på det personlige plan for befolkningen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?