Eksperter mener, at der er betydelige fordele ved at anvende PVC til stort set alle produkter i forhold til mange andre emballagetyper. I så fald er forbrugerne blevet vildledt og afgiftsmæssigt snøret. PVC er et af de mest gennemtestede materialer, og har en lang række veldefinerede og vidtrækkende fordele, både når det gælder sikkerhed, miljø og økonomi. Derfor er det en meget tvivlsom og urimelig affære, at beslutningstagere og brugere af PVC gøres usikre.

Materialet er smidigt, vejer lidt og har lav gennemtrængelighed for bakterier m.v. Det giver en række fordele, både når det gælder økonomi og miljø, men også sikkerhed for, at PVC-emballerede fødevarer holder sig friske og velbeskyttede, til de skal anvendes.

Stor forskel på meningerne

Et antal uafhængige, videnskabelige undersøgelser viser, at PVC også ud fra en miljømæssig betragtning sagtens tåler sammenligning med de alternative produkter som ofte pr. tradition anses som mere miljøvenlige.

Der er i det hele taget stor forskel på, hvad forbrugerne mener, og hvad eksperterne mener om de forskellige emballagetyper.

Vi skal derfor med den mest ansete organisation EMPA som kilde redegøre for disse forskelligheder:

Rang Forbrugere Eksperter
1 Glas Monofolier
2 Papir/karton Barrierefolier
3 Aluminium Blik
4 Blik Aluminium
5 Monofolier Glas
6 Barrierefolier Papir/karton

Rang: 1 det mest miljøvenlige

Selvom forbrugerne tidligere var skeptiske over for plast, så er de, blandt andet på grund af de bedre informationer, ved at skifte mening. Forbruget af kølede og dybfrosne fødevarer vil utvivlsomt fortsat vokse, og denne udvikling vil stille store krav til emballagens barriereegenskaber. Det samme forhold gør sig gældende med hensyn til den stærkt stigende anvendelse af mikrobølgeovne.

Plast er den mest udbredte emballage i Danmark efterfulgt af papir og pap. Danmark er en af Europas store producenter af emballage.

Danmark har godt fat i emballageproduktionen og¤fremstiller ca. 6,75% af hele Vesteuropas samlede produktion. ¤

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?