Fødevareministeriet

 

På rådsmødet for EU's landbrugs­ministre gav Kommissionen ingen løfter om at frem­sætte forslag til en mere ernærings­rigtig og fleksibel skole­mælks­ordning. Men otte lande støttede det danske forslag og ingen talte imod.

I forlængelse af det uformelle rådsmøde i Holland opfordrede fødevareminister Hans Chr. Schmidt Kommissionen til at modernisere EU's skolemælksordning, fordi den nuværende ordning giver mere støtte til fed end til mager mælk.

"Medlemsstaterne skal have mulighed for selv at sammensætte en skolemælksordning, der passer til nationale behov og ernæringsmæssige anbefalinger. Fedtfattige produkter bør kunne opnå en højere støtte, og det bør være muligt for medlemsstaterne ikke at støtte meget fedtholdige eller sukkerholdige produkter som kakaomælk. Med en sådan ændring kan vi sikre, at skolemælksordningen bevarer og udvikler sin popularitet hos eleverne og deres forældre," sagde Hans Chr. Schmidt blandt andet til sine ministerkolleger.

 

England, Sverige, Finland, Estland, Letland, Lithauen og Polen bakkede op om Danmarks forslag. De synes også, det er på tide, at skole­mælks­ordningen passer bedre sammen med moderne kostråd. Tyskland synes principielt, at det danske forslag var en vældig god idé, men ønsker spørgsmålet inddraget i en større diskussion om børns ernæring. Et synspunkt som den afgående landbrugskommissær Franz Fischler erklærede sig enig i, selvom han udtrykte skepsis overfor det konkrete danske forslag.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?