Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning har udgivet rapporten "D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres". Rapporten er¤et udtryk for, at medvirkende årsag til knogleskørhed, manglende muskelstyrke, knoglebrug, tarmkræft, prostatakræft, brystkræft, sukkersyge og mange andre sygdomme i betydelig grad skyldes manglende D-vitamin.

Alle de nævnte sygdomme er alvorlige og rapporten anbefaler, at indtag af D-vitamin øges kraftigt.

Mennesket får D-vitamin fra kosten og fra solbestrålet 7-dehydrocholesterol i underhuden. Mængden som dannes i huden bestemmes af strålingens varighed og intensitet og er derfor i høj grad under indflydelse af klimatiske forhold. Ved tilstrækkelig eksponering med sollys er kostbidraget ikke så væsentlig.

De bedste kostmæssige kilder til Vitamin D er fede fisk og lever.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?