Mmm..

TV2s program "Morgenkanalen" bragte i dag en historie om, at Danmark er 41% dyrere med fødevarer end gennemsnittet i EU-landene. Morgenudsendelserne skal muligvis få folk til at misse med øjnene, og derfor udelader man eller¤nævner kun en passant¤oplysninger, som kan formindske eller fjerne sensationen. I hvert fald blev det ikke bare antydet, at Danmark som udgangspunkt snarere har EUs laveste fødevarepriser.

DR havde i sine "nyhedsudsendelser" den samme samme "gode" historie i ligeså unuanceret form. Der er noget højst karakteristisk ved stationernes nyhedsudsendelser. De er nemlig i emnevalg stort set ens. Forskellen er faktisk kun, at indslagene, sikkert efter aftale stationerne imellem, bringes i forskellig rækkefølge.

Der sker så meget herhjemme og i andre lande, at det virker besyndeligt, at man lige akkurat vælger de "samme" indslag".

Ugebrevet MEALS har naturligvis for længe siden bragt hele historien om fødevarepriserne også med det danske afgifts- og lønniveau m.v. taget i betragtning.

Der kan dog være et par områder, hvor tv muligvis kan have ret i, at Danmark har EUs højeste madpriser, og hvor afgifter o.l. ikke altid har helt så afgørende betydning. Det er på områderne vejsalg og gårdbutikker.

Folk tror, at de altid, for de høje priser som de gladeligt betaler, får nyplukkede og nyopgravede.

Dét de i mange tilfælde får er ganske almindelige men absolut udmærkede grossistvarer.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?