AGA A/S

En helt ny desinfektionsteknik bruger i stedet for kemikalier flydende kuldioxid "sne", som fryser og dræber skade­dyrene. Metoden, som betegnes CRYONITE® skadedyrs­bekæmpelse, tager hensyn til såvel miljø som arbejdsmiljø, er let at bruge og opfylder de strenge EU-krav, som trådte i kraft den 1. januar 2005.

"De fleste desinfektionsteknikker er i dag baseret på pesticider, som kan være meget giftige. Skal et lokale eller en produktion desinficeres, skal lokalerne rømmes og ofte holdes lukket i mere end et døgn, før produktion eller almindeligt arbejde kan genoptages," fortæller Flemming Kay, som er markedschef for området levnedsmiddelgasser hos gasvirksomheden AGA. "Og i specielt følsomme miljøer, som for eksempel i levneds- og lægemiddel­industrien, kan giftige rester af skadedyrs­bekæmpelse selvsagt være et stort problem."

Som alternativ til traditionel skadedyrskontrol har gasvirksomheden AGA, i samarbejde med blandt andet Anticimex, udviklet CRYONITE-metoden: miljøvenlig og giftfri skadedyrs­bekæmpelse, baseret på kuldioxid. Metoden, som allerede er testet i Sverige og Japan med gode resultater, er samtidig meget effektiv og let at bruge. Da desinfektions­teknikken er giftfri, er det ikke nødvendigt at tømme lokalerne under desinfektion. Produktionen kan fortsætte, hvilket naturligvis kan være en betragtelig økonomisk gevinst.

CRYONITE® giftfri skadedyrsbekæmpelse
Udstyret i aktion

Udstyret, som benyttes ved desinfektionen, minder om en højtryksspuler, som hjælper skadedyrs­bekæm­peren eller teknikeren til at komme til selv svært tilgængelige steder. I trykflasken er kuldioxiden flydende, men når den presses ud gennem mundstykket, forvandles den til kuldioxidsne med en temperatur på ca. 8 minusgrader. Kakerlakker, melbiller, melmøl og selv de hårdføre, bittesmå faraomyrer dør med det samme, ligesom deres æg og larver. Cellerne fryses helt enkelt sønder og sammen.

Hele hemmeligheden sidder i jetmundstykket, som sørger for, at kulsyrepartikler med præcis den rette størrelse passerer med præcis den rette hastighed. Partiklerne er for små til at danne et isolerende snelag på den behandlede overflade, og for store til at køle den omgivende luft. Nedkølingen går så hurtigt, at der ikke når at dannes kondens, hvilket er en fordel ved for eksempel desinfektion i et bageri.

"CRYONITE, som lever op til de nye skærpede EU-krav, indebærer, at vi nu kan løse kundens problem på en ny måde, samtidig med at vi begrænser brugen af kemiske stoffer til skadedyrs­bekæmpelse," siger Flemming Kay fra AGA. "For kunden er dette en stor fordel - ikke blot fordi den giftfrie metode er risikofri, men også fordi du undgår forstyrrelser i produktionen."

 

Fakta om CRYONITE® giftfri skadedyrs­bekæmpelse

CRYONITE giftfri skadedyrsbekæmpelse er helt tør og efterlader ingen rester. Metoden er velegnet til brug i følsomme miljøer, som for eksempel fødevareindustri, daginstitutioner, på sygehuse, i køkkener samt i lægemiddelindustrien.

Metoden kan anvendes i alle sanerings­miljøer. Dog forudsætter CRYONITE oftest bekæmpelse direkte på insektet eller dyret. Generelt fungerer metoden bedst på forrådsskadeinsekter i varmt miljø, herunder melmøl, frugtmøl, rismelbille, savtandet melbille, sølvfisk m.m. Også mølspind bekæmpes effektivt.

Der er desuden noteret gode testresultater mod tyske kakerlakker og hønsemider, og udstyret kan også anvendes til fjernelse af hvepseboer.

Ved anvendelse af standardmundstykket er den optimale afstand 10-20 cm, alt afhængig af sanerings­miljøets egenskaber. På svært frem­kommelige steder kan jetmundstykket med fordel bruges til fjernelse af mølpupper. Her kan samme metode bruges til rensning og fjernelse af hærder og belægninger, der ellers ville være meget svære at fjerne.

Det er vigtigt at påføre kuldioxidsneen (tørisen) i tynde lag, da den ellers virker isolerende og hæmmer nedfrysningen af insekterne. Tykke lag giver desuden en uønsket nedkøling af materialet. Vær forsigtig med glatte overflader, hvor insekterne kan blive spredt af gastrykket. Her kan insekterne først med fordel ledes mod et hjørne eller en væg ved hjælp af gasstrømmen.

Ved arbejde i eller i nærheden af elektrisk udstyr er det vigtigt, at udstyret jordes med den medfølgende jordklemme. Det elektriske udstyr bør være slukket, hvis der "pustes" direkte på det elektriske udstyr.

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?