Når et vist hus brænder, og man opdager at nøglen sidder udvendigt, kommer politikere og organisationsledere i omdrejninger. Forklaringen på den træge start kan være, at de så brændende ønsker genvalg og derfor ikke skal have noget klinket før som sagt - men så for sent. "Vores fødevarer skal mærkes, så det er muligt at foretage det rette oplyste valg i supermarkedet. En mærkning, der gør, at vi prioriterer det sunde valg", udtaler den nye forbrugerminister Lars Barfoed (K) umiddelbart efter sin tiltræden.

Andre taler om nationalitetsmærkning, sundhedsanprisning, udvidet næringsdeklaration, GMO-mærkning, et blåt stempel fra Dyrenes Beskyttelse og gode råd om køkkenhygiejne. Hvorfor ikke også nævne Arbejdsplads­beskyttelse.

Det vrimler med idéer, til hvad der skal stå på mælkekartoner, æggebakker og anden emballage, så vi kan træffe det helt rigtige valg, når vi står ved køledisken.

Vaj frit

Skal Dannebrog eller fx det polske flag pryde danske flæskestege og pålægsvarer. I hvert fald roser danske supermarkeder polske kødvarer til skyerne, fordi de både er billigere & bedre.

Spørgsmålene florerer, så derfor har Landhusholdnings­selskabet bedt repræsentanter for politikerne, forbrugerne, detailhandelen, landbruget og fødevareindustrien om deres bud.

De kan høres torsdag den 14. april i Landstingssalen på Christiansborg, når Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab holder sit traditionsrige årsmøde.

Indlæg på konferencen leveres af personer, som gennem årene har givet¤råd & dåd om fødevarer:

Folketingsmedlem Christine Antorini (S), Bent Claudi Lassen, formand for Danske Slagterier, underdirektør Mogens Werge, Coop, fødevarepolitisk medarbejder Gitte Gross, Forbrugerrådet, fhv. direktør Jørgen Højmark Jensen, Københavns Levnedsmiddelkontrol.

- I Ugebrevet MEALS artikelindeks/landbrug vil læserne kunne finde mange tidligere artikler om Danmarks produktions- og afsætningsmæssige muligheder inden for fødevarer.

Importtal

Siden 1990 er importen af svinekød øget med 375 %, oksekød med 92 %, fjerkræ med 450%.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?