Man kan næsten ikke høre en politiker sige to sætninger om handel, økonomi og samfundet i fremtiden uden at tale om globalisering. Men hvad betyder dette meget anvendte ord? Det betyder på dansk, at man altid skal huske at tage gældende forhold andre steder på kloden med i sine betragt­ninger. En dansk erhvervsmand Møller har kaldt det for "rettidig omhu".

Når politikere og brancheorganisationer m.v. i stedet benytter fremmedordet globalisering, er det ofte for ikke på jævnt dansk at stå frem og erkende, at man har forsømt at tage indlysende forholdsregler.

Hvor let kan det være...

Statsminister Anders Fogh Rasmussen tager vores konkurrence­evne med knusende ro og udtaler fra Folketingets talerstol vise ord om, at "når andre er billigere, skal vi være bedre". Kan det være nemmere...

Nogenlunde på samme måde sagde de små købmænd i sin tid om supermarkederne. Nu har langt de fleste drejet nøglen om, mens super­markederne til gengæld har fået hård konkurrence fra discount-fløjen, som bare lover "endnu billigere", men som i løbet af få år selv vil blive løbet over ende af endnu billigere butikker.

Men naturligvis er det nærliggende at se globali­se­ring som en trussel mod konkurrenceevnen, fordi geografisk nærhed og kulturel beslægtethed hidtil har været anset som vigtige konkurrence­parametre. Men med store forskelle i produktions­omkostninger - specielt løn - til at kompensere for de større transportomkostninger ved stor geografisk afstand, og især de langt mindre kulturelle forskelle, i den forstand at storbymennesker tænker og forbruger ens, uanset hvor på kloden man befinder sig - ja, så er pris og kvalitet (inkl. service og design) eneste konkurrence­parametre.

For dårlige undervisningsministre

Kvalitet i alle aspekter er i meget høj grad udtryk for viden samt evne til at kommunikere denne viden. Med andre ord: Er uddannelsesniveauet højt og internetforbindelsen fungerer, så kan et land konkurrere. 

Det kom frem for nylig, at 30-årige i Danmark i gennemsnit er dårligere uddannet end dem på 50. Det må direkte henføres til de seneste 20 års undervisningspolitik.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?