Danmarks statistik har udgivet en analyse af produktivitets­udviklingen for de danske erhverv siden 1966. Analysen ser både på udviklingen og årsagen til produktivitet i perioden. Analysen viser tydeligt, at landbruget er et af de erhverv, der har haft den største produktivitetsstigning på gennem­snit­ligt 3,9 procent årligt siden 1966. Tallet dækker også over, at der er år med negativ vækst.

Faktisk undervurderer opgørelsen væksten i produktiviteten, da jord ikke er opgjort som et kapitalgode i national­regnskabet, som beregningerne baserer sig på. Opgørelsen tager altså ikke højde for at den stadigt stigende produktion i erhvervet sker på et stadigt mindre areal, som følge af at areal fx kan være afgivet til byudvikling, veje og natur.

Ifølge analysen er der specielt 3 årsager til væksten i produktivi­teten. Den ene er kvaliteten af arbejds­kraften, den anden er kapitalproduktiviteten, som udtrykker, hvor stor en del af produk­tivi­teten, der kommer fra kapital­apparatet, som er ændringerne i maskiner, inventar, stam­besætning, informations­teknologi mv, og den tredje er faktor­produktiviteten, som er effektiviteten, der kommer af de løbende teknologi­fremskridt, bedre organisering og arbejds­tilrette­læggelse.

Landbruget er det erhverv, der har haft den absolut største vækst i produktiviteten som følge af teknologiske fremskridt mv siden 1966, mens kapitalforøgelsen har haft en relativ mindre betydning i forhold til andre erhvervs produktivitet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?