Mmm..

Det er næsten forførelse, når der, så ensidigt fordelagtigt som tilfældet er, tales om fordelene med små biler, som kan køre 30-40 km på en liter benzin, og derved spare samfundet bunker af energikroner.

Men der er også alvorlige menneskelige ulemper ved de små biler. Undersøgelser viser, at ulykker i små biler afstedkommer langt flere kraftige¤skader og dræbte end tilsvarende ulykker i større biler.

Tommelfingerreglen er, at ulykker, hvor små biler er impliceret, giver dobbelt så slemme personskader og ligeledes dobbelt så mange dræbte.

Så kan man, som det også bliver gjort, hævde, at vi også skal have mere sikre små biler, men dette er en illusion, som rent praktisk næsten ikke kan opfyldes. Skulle disse biler bygges i panser og plader, ville deres motorkraft slet ikke række, og hvis alligevel, så ville deres benzinforbrug stige, og hvor var man så i virkelighedens verden henne?

Flydere eller små biler?

Set fra flere¤vinkler er det muligvis bedre at gå tilbage til de amerikanske flydere (store biler) end at anvende de populære små biler.

Forskellige beregninger viser, at olieresurserne rækker til 2-400 år, men uanset disse forskeligge åremål, så må det forventes, at der forlængst vil være helt andre drivmidler til biler.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?