Vi har ikke tal på, hvor mange gange vi gennem årene har spurgt Fødevareministeret, Ernæringsrådet, Forbrugerrådet, økologer, journalister og ikke mindst de evindelige kostrådseksperter om definitionen på sunde fødevarer, men naturligvis aldrig fået svar med substans.

I den senere tid har flere politikere været fremme med forslag om at nedsætte momsen på de sunde fødevarer. I givet fald må man håbe, at der er mere hold på udpegningen af sunde fødevarer, end man indtil nu har oplevet. Når det har knebet med at definere sunde fødevarer, så er det fordi, det er lige så svært som at skille koldt og varmt vand.

Den mest hyppige begrundelse for at klassificere fødevarer er, at danskerne generelt spiser for fedt og derfor er for tykke & fede. Denne påstand kan ikke entydigt afvises, men det kan heller ikke afvises, at danskerne nu om stunder spiser langt mere ernæringsrigtigt end tidligere, og beregninger af 4 befolkningsgrupper, som udgør en betydelig del af den samlede befolkning, viser

at 5- til 30-årige stort set har den rigtige vægt. En målgruppe som har været diskuteret særdeles meget, og selv om gennemsnittet er ok, så vil de fede af dem udvikle sig til at blive uforholdsmæssigt dyre for samfundet

at 30- til 60-årige i gennemsnit vejer 5,5 kg over idealvægt.

at raske over 60 år i gennemsnit vejer 9½ kg over idealvægt.

at syge over 60 år i gennemsnit vejer 5,2 kg under idealvægt

Ud fra fx sådanne beregninger, end bare at danskerne er for tykke & fede, kan man langt mere målrettet gå til værks, både når det gælder over- og undervægt.

Noget der næsten altid nævnes i forbindelse med sunde fødevarer er frugt & grønt, og som drikkevare er det vand. Udmærkede produkter som næsten har fået kultstatus, til trods for at kød er vigtigere, især svinekød, og mælk er sundere end vand.

Disse budskaber har hverken Danske Slagterier om svinekød, Kødbranchens Fællesråd om okse- og kalvekød og Mejeriforeningen haft mod til at få gjort befolkningen klart opmærksom på. De har uden større held forsøgt sig med indsmigrings­reklamer frem for at fortælle om deres produkters ernæringsmæssige betydning.

Med hensyn til nedsat moms kunne man fx spørge:

Skal fjerkræ, kornprodukter, mejerivarer have nedsat momsen?

Er en burger usund?

Gælder nedsat moms også for udenlandske produkter?

Der er mange spørgsmål, der blafrer i vinden, men traditionen tro kommer vi det vist ikke nærmere.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?