Teknologi-rådet

I tidsrummet 28. april til 2. maj var 16 borgere samlet for at diskutere de nye GM-planter, og afslutningsvis stemte de hver især på de betingelser og anbefalinger, der bedst udtrykte deres holdning. Flertallet så positivt på mulighederne i de nye GM-planter og deres økonomiske potentiale.

De anbefalede derfor, at det skal være fordelagtigt at dyrke dem i Danmark. Blandt argumenterne var, at produktion af nye typer medicin kunne ske uden risiko for overførsel af sygdomme, og at planter kunne levere råstoffer til industrien på en miljøvenlig måde.

Den positive holdning skal ses i lyset af borgernes tillid til, at nuværende regler og kontrol stort set vil være nok til at begrænse risici.

Anbefalingerne er formuleret af medlemmerne af borgergruppen. De har ved afstemning hver fået 7 stemmer, som de kunne fordele på de 13 anbefalinger:

· Der er behov for folkelig oplysning. Viden og en åben og nuanceret debat bidrager til at afmystificere teknologien. Det skal ske gennem oplysning via tv, radio, skrevne medier, internettet samt undervisning allerede i folkeskolen. Oplysningen skal indeholde faktuel viden om fx sammenligning med konventionel produktion (sameksistenslovgivning, godkendelsesprocedure og kontrolprocessen mv) samt risici forbundet med GM-planter (27 stemmer)

· Forbrugeren skal have mulighed for at vælge mellem GM-producerede og traditionelt producerede produkter (14 stemmer)

· Det skal være fordelagtigt at etablere produktion i Danmark baseret på sikre systemer samt højeste hensyn til miljø og sundhed (12 stemmer)

· Der skal tages hensyn til, ar virksomhederne har behov for effektiv sagsbehandling i hele godkendelses­processen også på det politiske niveau (11 stemmer)

· Når GM-planter skal godkendes, skal det undersøges om vandmiljøet og i særdeleshed grundvandet påvirkes, og i hvilken grad det påvirkes (10 stemmer)

· Den offentlige GM forskning skal tilføres midler, så det ikke alene er industrien, der sætter dagsordenen (10 stemmer)

· Offentlige kontrolinstanser skal tilføres tilstrækkelige midler til fortsat grundig kontrol af GM-planter (7 stemmer)

· At GM-området får flere forskningsmidler (7 stemmer)

· Det bør sikres, at der findes et dansk system for godkendelse af GM-planter, der muliggør at også mindre virksomheder får mulighed for, og råd til, at få godkendt deres produkter (7 stemmer)

· Landmænd skal have mulighed for at dyrke både GM-planter og almindelige afgrøder på samme bedrift (5 stemmer)

· Den enkelte landmand skal sikres frihed til valg af afgrøder (sameksistensloven) (4 stemmer)

· Sikre at man så vidt muligt visuelt kan skelne GM-planter fra andre - fx anden farve (3 stemmer)

· Udvikling af simpel tests i marken, så det er muligt at undersøge om der er tale om GM-planter, frem for at GM-planter tilføres farvesporing (0 stemmer)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?