Fra begyndelsen af 2008, hvor MEALS har bestået i 25 år, vil vi gennemføre markante redaktionelle udvidelser.

Som forsøgsordning har vi de sidste tre måneder af 2007 hver dag lagt artikler, pressemeddelelser, arrangementer m.m.ind på vores hjemmeside. Denne helt aktuelle informationsform har øget de daglige besøgstal betydeligt og også givet mange nye læsere. Det står derfor klart, at vi bør satse på daglige informationer.¤¤

- Vi fortsætter dog som hidtil med en gang om ugen at sende vores store læserkreds en opfølgende e-mail med oplysning om hele ugens indhold.

MEALS koncept vil fortsat bygge på artikler, analyser, pressemeddelelser og i det hele taget på, hvad der sker, og hvad der kan ske. Vi laver ofte ret omfattende analyser blandt vores store læserkreds af professionelle madfolk. Denne måske lidt omstændige arbejdsform har gennem årene i utallige tilfælde givet os noget, som nogen vil kalde rettidig omhu.

MEALS ønsker vores læsere, annoncører og øvrige samarbejdspartnere et godt nytår. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?