Vil vækkeuret ringe endnu tidligere?

(30.1.2008) Hvordan kan politikere, organisationer og læger bidrage med, at vi i vores moderne tilværelse får et endnu mere afbalanceret og ustresset arbejds- og fritidsliv?

Mange mennesker hævder, at de bliver mere og mere stressede, og det går ud over deres livskvalitet og truer deres helbred.

Det lyder som et paradoks, at¤lange ferier, kortere arbejdstid, flextid, fridage når børnene er syge, stort og varierende udbud af fritidsmuligheder, gode lønninger, skattestop, gode boliger, sommerhus, ernæringsrigtig kost, ægteskab hvor man er to om hjem og børn, bil, utallige hjælpemidler til husholdning og husgerning, god sygepleje og tidlig efterløns- og pensionstilværelse med golf og bridge. Man kunne blive ved med at remse op...

Hvad kan samfundet¤gøre mere for borgerne?

Kræver vi mere, skal hjulene køre endnu hurtigere & arbejdstiden øges til tilstanden i lande med sådanne dyder der muliggør at skærpe konkurrenceevne.

Hidtil har vi herhjemme taget konkurrence udefra med knusende ro - ligefrem sorgløshed. Politikere og forbundsformænd taler endog¤om mere velfærd på endnu flere hylder.

Alligevel ryster stemmen en smule, for det er vist ved at gå op for flere og flere, at produkter - også på kerneområder - kan fremstilles i samme gode kvalitet og billigere ude i den vide verden.

- Så måske nærmer tiden sig, hvor vækkeuret vil ringe endnu tidligere om morgenen, fordi der er¤meget arbejde, man skal nå inden fyraften.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?