Månedens spørgsmål i juni 2008 var:

Har de højere fødevarepriser udløst højere priser i din kantine?

Svarene fordelte sig således:

Ja 68,9%
Nej 31,1%

 

Man ser tydeligt, at kantinerne har set sig nødsaget til at forhøje priserne i takt med de voldsomme prisstigninger på fødevarer, som har fundet sted.

Når dertil lægges de¤prisstigninger på benzin, fyringsolie, boligudgifter¤m.v., så må man formode, at regeringen må frygte at vende tilbage til deres arbejde¤efter endt sommerferie til oktober, og i særdeleshed¤hvis prisstigningsspiralen til den tid er yderligere¤forstærket.

Man formode, at de tager situationen afslappet, for man hører næsten ingen kommentarer om situationen.

Kan dét mon skyldes, at de ikke har nogen løsninger?

Redaktionen

John Albert Christensen

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?