Nød lærer nøgen kvinde at spinde

I EU er et bredt flertal af medlemsstaterne ved at være enige om at afskaffe pligten til at udtage landbrugsjord i forbindelse med udbetalingen af landbrugsstøtte, og den endelige beslutning træffes af Rådet i løbet af 2008.

EU-Kommissionen har den 1. juli 2008 på sin hjemmeside offentliggjort en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at et bredt flertal af medlemsstaterne støtter Kommissionens forslag om at afskaffe udtagningspligten fra og med 2009. Afskaffelsen skyldes især verdens mangel på fødevarer og et ønske om, at landbrugerne hurtigere kan omstille deres produktion til de nye markedsforhold.

Også i det danske Folketing har ellers meget stålsatte øko-tilhængere¤tilsluttet sig udvidelse og effektivisering af landbruget. Økologisk Landsforening er heller ikke mere afvisende.

Det tyder på, at man, som beskrevet i MEALS for adskillige år siden, mere og mere indser, at man ikke kan brødføde den befolkningsmæssige forøgede verden ved vejrets hjælp og håndkraft.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?