Vil det være en fordel at importere landbrugsvarerne?

Mmm..

Den tidligere konservative formand Bendt Bendtsen, der nu stiller op til EU-Parlamentet, mener, at landbrugsstøtten¤fra EU hurtigt skal væk, og det¤ store milliardbeløb, som landbrugsstøtten udgør, i stedet skal anvendes til at fremme de europæiske landbrugs konkurrenceevne i forhold til fx de asiatiske og sydamerikanske lande.

Det har i flere år været en kendsgerning, at konkurrencen på landbrugsvarer fra disse lande har været meget hård, men nu, hvor Bendt Bendtsen tager væk fra dansk politik, så tager han emnet til sig - nærmest som en hovedopgave.

Derudover mener han, at der skal forskes, udvikles og opfindes for milliarder af kroner, men i landbrugssammenhæng er der vist ikke så meget nyt at opfinde bortset fra spørgsmålet, om vi fortsat ønsker at være et landbrugsland på konkurrencedygtige vilkår?

Præsident i Landbrugsraadet, Peter Gæmelke, mener, at den sparede landbrugsstøtte fra EU i stor udstrækning¤skal bruges herhjemme på natur-, miljøbeskyttelse og beskyttelse af flora og fauna. Det lyder som et ønske om at omgøre landbruget til en form for naturparker.

Måske er Gæmelke inde på noget, der kan¤forekomme for dansk landbrugs udvikling i løbet af få årtier. Man kan sagtens, som beskrevet i MEALS for flere år siden, forestille sig, at vi ikke mere producerer landbrugsvarer, men i stedet¤ importerer dem billigere og ligeså gode fra andre lande. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?