Kan fagforeninger og organisationer yde 'krisehjælp' ?

For en del år siden blomstrede cafélivet i Danmark som aldrig før. Mange initiativtagere fik deres drøm opfyldt om fod under eget bord. Gæsterne strømmede til. I mange tilfælde veninder, som ikke kom på andre restaurationstyper, og de storhyggede sig med den spændende caféstemning. De købte ganske vist ikke typisk for de store penge, men der var næsten hele tiden mange gæster, så det løb ganske pænt rundt.

Men fra 2007 begyndte det alligevel at knibe med indtjeningen. Årsagen var især, fordi myndighederne krævede, at caféerne skulle drives helt efter fødevarelovgivningen.

Dette indebar meget store investeringer til indretning, udstyr og meget andet, og disse investeringer forårsagede, at cafépriserne måtte stige betydeligt, og gæsterne begyndte så at udeblive i større og større omfang.

I det seneste halve år og helt specielt i de sidste tre måneder har den økonomiske situation været slem for caféerne. Lukninger og fyringer vil ses i stort omfang. Lønstigninger vil i hvert fald ikke kunne komme på tale - snarere tværtimod.

- For at medvirke til at undgå fyringer og lukninger kunne man fx så¤forestille sig, at branchens fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i en periode kunne give kontingentfrihed?

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?