Banker vil derfor lide store tab

Mangel på likviditet mærkes nu for alvor hos flere og flere landmænd, og nu har prisfald på op til 50 procent eller mere på landbrugsjord umuliggjort yderligere lånemuligheder. Det rammer naturligvis især de landmænd, som¤har etableret sig inden for de seneste år, og¤i det hele taget landmænd som har lånt mange penge.

Mange landmænd har i årevis kørt med store driftsunderskud ved at kunne dække selv store løbende huller ved belåning af netop deres landbrugsjord, og finanssektoren har nærmest kæmpet om, at give lån til erhvervet næsten uden hensyn til den enkelte landmands evne til at tjene penge!

Fra 2000 til 2006 gav landbruget i nogle få af årene ret gode driftsresultater men i de fleste år dog kun nogenlunde driftsresultater. Men i 2007 var der ingen overskud og i 2008 var der direkte¤tab. Selv i de overskudsgivende år indtil 2006 stod lånebeløbene ikke i overensstemmelse med driftsresultaterne og i 2007 og 2008, hvor lån også blev optaget i stor stil, var låneberettigelse i langt de fleste tilfælde ikke til stede.

Landbrugets gæld er de seneste 9 år vokset voldsomt nemlig fra 170 til 315 milliarder kroner - altså næsten en fordobling.

Mange landbrugsejendomme med landbrugsjord er nu truet af nedsmeltning, fordi netop landbrugsjorden udgør en betydelig del af landmændenes egenkapital.

For blot få år siden var jordpriserne omkring 300.000 kr. pr. hektar. Idag måske det halve!.

- Det siger derfor sig selv, at egenkapitalen for mange landmænd med store lån er mere end væk.Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?