Arbejdsskader skyldes ofte sportsskader

Når sportsudøvere bliver skadet, så får de ofte lidt massage, et stramt bind på eller en anden form for øjeblikkelig lindring, og så sendes de på banen igen.

Sport, ikke at forveksle med motion, er årsag til mange danskeres livsforringelse, når de kommer op i årene. Mange tidligere så feterede sportsstjerner, som altid spillede spillet med fynd og klem, må senere i deres liv døje med vedvarende smerter i kroppen.

Sportsskader er en stor fraværsårsag for folk i den arbejdsduelige alder, og koster derfor erhvervslivet og samfundet store summer. Når der tales om arbejdsnedslidning, så er det ofte snarere gamle sportsskader. Sport ødelægger nemlig i mangfoldige tilfælde nogle af kroppens organer, muskler og led. Mennesket er ikke gearet til så voldsomme fysiske belastninger. Hårdheden ved udøvelsen er tilmed tiltagende.

Arbejdspladser har på grund af medarbejdernes sportsaktiviteter et stort sygefravær og hospitalsvæsenet må i stort omfang behandle sportsskader. Efter at have stoppet sportskarrieren tager tidligere sportsfolk ofte meget på i vægt. Det er som om, tilværelsen nu skal leves, nydes og ikke mere forsages.

Økonomisk for samfundet er sport den næstdyreste livsstil. På tobak og spiritus tjener samfundet penge, ikke mindst fordi folk som har røget og drukket meget oftest dør hurtigere end gennemsnittet, og derved sparer de samfundet for bunker af penge til hospitalsophold, plejehjem, pension m.v.

Anderledes forholder det sig med tidligere sportsudøvere, de må ganske vist døje med smerter dag & nat, men deres levealder adskiller sig ikke fra samfundet som helhed.

Hele tiden hører man på politikernes jammer om, hvor dyrt det er for samfundet med hensyn til borgernes livsstil, men de ved ikke eller glemmer de økonomiske realiteter.

Skemaet viser statens økonomiske tab og vind.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Fedme (STATEN TABER)

Tobak (STATEN TJENER)

Alkohol (STATEN TJENER)

Sport (STATEN TABER)

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?