Mortalin a/s

Effektiv bekæmpelse af fluer begynder i april — snyltehvepse er en succes i mange staldmiljøer

Selv om vinteren har været usædvanlig lang og kold, er der ikke længe til, at stuefluerne igen begynder at sværme — først i stalden og senere i beboelsen. Udsætning af snyltehvepse kan imidlertid holde antallet af fluer nede i stalde, hvor dyrene går på dybstrøelse.

Både forskningsprojekter og praktiske erfaringer i landbruget viser, at snyltehvepse er effektive mod fluer. De slår fluepupperne ihjel ved først at stikke hul på dem, lægge æg og dermed formere sig inde i dem. Så vil det være en snyltehveps — og ikke en flue — der til sin tid kommer ud af puppen. Og denne nye snyltehveps er så klar til at angribe den nærmeste fluepuppe.

"I princippet kan man udsætte snyltehvepse gennem hele sæsonen. Det meste effektive er dog at starte i april og opbygge snyltehvepsebestanden, mens bestanden af fluer endnu er forholdsvis lav. Dermed lægges et solidt tryk på fluernes formering, så man kan holde skansen sæsonen igennem," siger skadedyrsekspert Per Aaskov fra Mortalin.

Posten leverer hver anden uge 
Snyltehvepse af arten Spalangia cameroni er særligt velegnede til lukkede staldmiljøer. De findes naturligt i miljøet og opformeres forholdsvist nemt ved udsætning. Det vigtigste krav til det biologiske system er, at man ikke muger ud for tit og dermed fjerner alle de pupper, som snyltehvepsene har nået at inficere. Det gælder om at få afbalanceret sin udmugning i takt med, at man udsætter et nyt hold af snyltehvepse.

Snyltehvepsene spredes direkte på gødningens overflade. Behandlingen — det vil sige udsætningen af nye snyltehvepse — foretages hver 14. dag frem til oktober. Snyltehvepsene sendes med posten og er klar til udsætning, når pakken er fremme hos modtageren.

Mortalin har gode erfaringer med brugen af snyltehvepse på både mindre og større landbrugsbedrifter — ikke mindst de steder, hvor stuehuse og naboer er placeret tæt ved stalde.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?