Muligvis, hvis bonden må blive fæstebonde

Mmm..

Lige nu er medier og politikere helt i front for at gøre opmærksomme på, at de er klar over, at mange landmænd er konkurs. Deres økonomisker trængsler har stået på i flere år, men specielt i de sidste ca. tre år har det været tydeligt, at sektoren i stort omfang styrede direkte mod en økonomisk katastrofe.

MEALS har i hele denne periode i adskillige artikler sat direkte spotlys på landbrugets forværrede økonomiske situation, men en forbavsende tavshed har fra fx politikere, medier og landbrugets organisationer fx Landbrugsrådet været svaret.

Man kan naturligvis sagtens pege fingre og give¤skylden for ikke at have reageret. Man kan også med rette nævne, at mange landmænd ikke tog sig i agt for at skrive under på lånedokumenter hos mere end lånevillige banker, som end ikke tog bestik af, at ejendomsmarkedet var stærkt faldende. Mangel på penge er for mange landmænd mere end overhængende, og de kan ikke levere et forretningsgrundlag, som overhovedet kan belåne!

For bare ganske få år siden blev deres flere års driftsunderskud bankmæssigt ikke bedømt objektivt. Bankerne tog, trods lavineskred i¤faldende ejendomspriser i hele landet, ikke i betragtning, at den samme tendens kunne indtræffe for landbrugsbedrifter.

Mange landmænd kunne dække selv flere års driftsunderskud ved belåning af især deres landbrugsjord. Finanssektoren har givet milliarder af kroner til erhvervet næsten uden hensyn til den enkelte landmands evne til at tjene penge.

Globaliseringen vil gøre det sværere og sværere for dansk landbrug at klare sig, og det bliver i hvert fald ikke nemmere at konkurrere, hvis gården er højt belånt.

- En stærkt forgældet landmand kan i nogen grad betegnes som fæstebonde, hvor han lejer gården med jord af sit pengeinstitut på vilkår, som er fæstet (udformet) i en kontrakt. Der er naturligvis mange forhold, der kan spille ind, men de må undersøges i hvert enkelt tilfælde.

Der kan, hvis betingelserne er til stede, for såvel låntager som långiver være en pointe i en sådan model.

Landmandfamilien kan passe bedriften uden det stærkt hæmmende økonomiske pres og muligvis ifølge kontrakten få gården¤tilbage på et tidspunkt.

Långiver vil sikkert i mange tilfælde også være bedre tjent med, at bedriften ikke straks realiseres. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?